Dlaczego cisza jest ważna?

W uchwale Parlamentu Europejskiego z 1985 r. „o prywatności dźwięku i prawie do indywidualnego wyboru muzyki” znalazły się m.in. następujące stwierdzenia:

dążąc do ochrony szczególnej wartości muzyki jako środka ekspresji…
zwracając szczególną uwagę na szkodliwość bezpośredniego oddziaływania nadmiernie nagłośnionej muzyki, sygnalizując potencjalne zagrożenia psychologiczne, takie jak:
rozdrażnienie, przytępienie wrażliwości, manipulowanie podświadomością
nawołuje się wszystkie rządy do zwiększonej wrażliwości na niechcianą lub nadużywaną muzykę i dźwięki i wzywa do powszechniejszego stosowania środków takich jak: przepisy o naruszaniu porządku publicznego (…), zakaz nadawania muzyki w niektórych miejscach (np. w parkach publicznych lub na plażach), tworzenie stref ciszy.

Ja nie liczyłbym na rządy. Zacznijmy od siebie. Postarajmy się mniej hałasować. Szukajmy ciszy.